CADRUL JURIDIC

Constituit sub autoritatea C.J.Alba, ca unic actionar in baza O.G. Nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490 / 2002.

DOMENIUL DE ACTIVITATE

   - Activitate principala 6832 (cod CAEN) – administrarea imobilelor pe baza de comision și/sau contract;

   -  Activitați secundare:  

     -Distribuţia energiei electrice-Cod CAEN 3513;

-Comercializarea energiei electrice-Cod CAEN 3514;

-Distribuţia combustibililor gazoși, prin conducte-Cod CAEN 3522;

-Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte-Cod CAEN 3523;

-Captarea ,tratarea și distribuţia apei-Cod CAEN 3600;

-Colectarea si epurarea apelor uzate-Cod CAEN 3700;

-Activităţi de servicii suport combinate-Cod CAEN 8110;

-Activităţi ale bibliotecilor și arhivelor-Cod CAEN 9101;

-Alte forme profesionale, știinţifice și tehnice n.ca.-cod CAEN 7490;

-Alte forme de învăţământ n.ca.-cod CAEN 8559;

               -Centru de inovare și formare profesională;

               -Stagii profesionale pentru adulţi.

PATRIMONIU ADMINISTRATIV

Suprafaţa administrată este de 6,2 ha, reprezentând clădiri, teren construibil, zone verzi, căi de acces şi transport.

OPORTUNITATI DE AFACERI

SC P.I.Cugir SA ofera spre inchiriere:

CONTACT

Str. Victoriei nr. 8 A

515600, Cugir, Jud.ALBA

Tel/Fax : 0258 - 750.626


Email : parculindustrialcugir@yahoo.com

DESFASURAREA ACTIVITATII SOCIETATII ESTE ASIGURATA DE:

1. Muntean Emil Nicolae - Director General

2. Rosian Radu Calin- Inginer Sef - CV

3. Coroama Ioana – Economist

4. Timis Loredana Rodica - Consilier Juridic

5. Satnoianu Rodica - Inginer Investitii

6. Mariut Ileana - Economist

7. Breaz Corneliu Petru - Economist

8. Ivan Gheorghe - Maistru Electromecanic